Misja, Wizja, Wartości

Misja

Zapewnienie Klientom najwyższej jakości produktów, dostawy na czas oraz wsparcie techniczne przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Wizja

Dążenie do osiągnięcia przez Spółkę pozycji czołowego dostawcy materiałów powlekanych w Europie.

Wartości firmy

Prowadzić interesy uczciwie z myślą zarówno o klientach jak i o kontrahentach

Dostarczać rzetelnych informacji udziałowcom, urzędom, klientom i pracownikom

Uczciwie i sprawiedliwie traktować pracowników

Wypełniać na czas zobowiązania wobec udziałowców, kredytodawców, urzędów, klientów i pracowników

Okazywać szacunek i tolerancję partnerom i współpracownikom

Dostarczać klientom wysokiej jakości produktów

Zapewniać udziałowcom rozsądny dochód

Uzależniać wzrost płacy realnej od wzrostu wartości spółki

Wspierać miejscowe społeczności i inicjatywy charytatywne

Zachęcać i motywować pracowników do troski o klienta, przejawiania inicjatywy i wzrostu produktywności

Stwarzać szansę rozwoju kwalifikacji zawodowych i realizacji celów osobistych pracowników.