PL

Aktualności

17 stycznia 2020r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsze oferty częściowe zostały wybrane następujące oferty:

A) Papiery podłożowe do powlekania silikonem i innymi substancjami:

           1) Papier typu Kraft 90 g/m2 
           Nazwa i adres wykonawcy: Storaenso Polska S.A. Aleja Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
           Cena oferty: 11 541,00 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           2) Papier typu Kraft 45 g/m2 z certyfikatem FSC 
           Nazwa i adres wykonawcy: Mewa Spółka z o.o.ul. Fosa 41a, 02-768 Warszawa
           Cena oferty: 5 920,06 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           5) Papier typu Clay Coated 60 g/m2 
           Nazwa i adres wykonawcy: Mewa Spółka z o.o.ul. Fosa 41a, 02-768 Warszawa
           Cena oferty: 5 532,57 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

B) Papiery podłożowe do powlekania klejem

           1) Podłoże do gumowania 70 g/m2 szare 
           Nazwa i adres wykonawcy: Storaenso Polska S.A. Aleja Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
           Cena oferty: 11 655,00 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           2) Podłoże do gumowania 70 g/m2 białe 
           Nazwa i adres wykonawcy: Grupa Unia Kraft Sp. z o.o. Sp. k. ul. Potocka 14, 01-652 Warszawa
           Cena oferty: 4 594,15 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

Na pozostałe papiery podłożowe nie otrzymano ofert.