PL

Aktualności

22 stycznia 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę silikonów i innych substratów do powlekania z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsze oferty częściowe zostały wybrane następujące oferty:

           A) Dostawa silikonu Solventless do powlekania papieru 
           Nazwa i adres wykonawcy: Brak ofert
           Cena oferty: - PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: -
         

           B) Dostawa środka uniepalniającego 
           Nazwa i adres wykonawcy: Ecochem International NV, Industrielaan 25, 2250 Olen
           Cena oferty: 4 043,22 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           C) Dostawa sustratów do produkcji kleju
           Nazwa i adres wykonawcy: GRAS-CHEM POLSKA Sp. z o.o. ul. Kosodrzewiny 1, 05-500 Piaseczno
           Cena oferty: 12 335,51 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

Uzasadnienie wyboru: Oferty złożone przez w/w Wykonawców zostały sporządzone prawidłowo i nie podlegają odrzuceniu. Wybrane oferty otrzymały największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 02/2019.