PL

Aktualności

7 luty 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsze oferty częściowe zostały wybrane następujące oferty:

A) Papiery podłożowe do powlekania silikonem i innymi substancjami:

           1) Papier/karton 200 g/m2 w ilości 0,5 tony
           Nazwa i adres wykonawcy: ATM-OMEGA Teresa Jakubowska, ul. Paderewskiego 5, 59-225 Chojnów
           Cena oferty: 1 000,00 PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           2) Papier typu Kraft 40 g/m2 w ilości 3 tony
           Nazwa i adres wykonawcy: Zellstroff Pols AG, Dr. Luigi-Angeli-Strasse 9, 8761 Pols
           Cena oferty: 4 801,33* PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           3) Papier typu Clay Coated 135 g/m2 w ilości 3 tony
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 15 986,33** PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           4) Papier typu Glassine 60 g/m2 w ilości 3 tony
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 17 597,85** PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           5) Papier typu Glassine 120 g/m2 w ilości 10 ton
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 66 609,70** PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           6) Papier typu Glassine 90 g/m2 w ilości 10 ton
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 62 312,30** PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           7) Papier typu Glassine 78 g/m2 w ilości 10 ton
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 62 956,91** PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

           8) Papier typu Glassine 62 g/m2 w ilości 10 ton
           Nazwa i adres wykonawcy: Ahlstrom-Munksjo Italia S.P.A., Via Stura 98, 10075 MATHI (TO)
           Cena oferty: 58 659,51**PLN
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

B) Papiery podłożowe do powlekania klejem

           1) Papier kredowany 80 g/m2 w ilości 9 ton
           Nazwa i adres wykonawcy: brak ofert
           Cena oferty: -
           Łączna ilość uzyskanych punktów: - 
         

Uzasadnienie wyboru: Oferty złożone przez w/w Wykonawców zostały sporządzone prawidłowo i nie podlegają odrzuceniu. Wybrane oferty otrzymały największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 07/2019.