PL

Aktualności

8 luty 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę silikonów do powlekania papierów z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

          Momentive Performance Materials GmbH, Chempark Leverkusen, V7, 51368 Leverkusen z dnia 29.01.2019
          Cena wybranej oferty: 157 254,58 zł netto
          Łączna ilość uzyskanych punktów: 100pkt
         

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlegaja odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 06/2019.