PL

Aktualności

15 luty 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego urządzenia do precyzyjnego pomiaru docisków wałków układu powlekającego dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Nip Control AB, Gamla Skolvagen 34, 133-35 Saltsjobaden, Sweden
Cena wybranej oferty wynosi: 6 268,66 zł netto
łączna Ilość otrzymanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 08/2019.