PL

Aktualności

11 kwietnia 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

          Nazwa i adres wykonawcy: Drukpol Flexo Sp. Z o.o. Sp. k. ul. Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
          Cena oferty: 53 000,00 PLN
          Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt

         

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 09/2019.