PL

Aktualności

7 października 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę silikonów i innych środków z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsze oferty częściowe zostały wybrane następujące oferty:

          A) Dostawa silikonu Solventless do powlekania papieru – w ilości 6150 kg
           Nazwa i adres wykonawcy: Momentive Performance Materials GmbH, Chempark Leverkusen, V7, 51368 Leverkusen 
           Cena wybranej oferty: 156 743,96 zł netto
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100
         

          B) Dostawa środka uniepalniającego – w ilości 1000 kg
           Nazwa i adres wykonawcy: Ecochem International NV, Industrielaan 25, 2250 Olen
           Cena wybranej oferty: 4 125,75 zł netto
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

          C) Dostawa substratów do produkcji kleju – w sumarycznej ilości 2000 kg
           Nazwa i adres wykonawcy: GRAS-CHEM POLSKA Sp. z o.o. ul. Kosodrzewiny 1, 05-500 Piaseczno
           Cena wybranej oferty: 12 335,51 zł netto
           Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

Uzasadnienie wyboru: Oferty złożone przez w/w Wykonawców zostały sporządzone prawidłowo i nie podlegają odrzuceniu. Wybrane oferty otrzymały największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 12/2019.