PL

Aktualności

10 października 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę folii podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla realizacji projektu "Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy DOLPAP poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi" w ramach poddziałania 1.2. A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty częściowe:

          Nazwa i adres wykonawcy: NOWOFOL Kunststoffprodukte GmbH & Co. Breslauer Strasse 15 83313 Siegsdorf GERMANY
          Cena wybranej oferty: 78 068,76 zł netto
          MO PP 50 mic Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
          Cena wybranej oferty: 148 792,40 zł netto
          MO PP 80 mic Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

          Nazwa i adres wykonawcy: Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Czech Republic
          Cena wybranej oferty: 95 284,20 zł netto
          BO PET 19 mic Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
          Cena wybranej oferty: 90 953,10 zł netto
          BO PET 12 mic Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt
         

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 11/2019.