PL

Aktualności

15 luty 2019r.

Informujemy o wynikach postępowania przetargowego na dostawę fabrycznie nowego czujnika pomiaru gramatury kleju dla potrzeb realizacji projektu "Rozbudowa centrum badań i rozwoju zaawansowanych materiałów papierowych i foliowych" w ramach poddziałania 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E.Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
CCena wybranej oferty wynosi: 105 000,00 netto
łączna ilość otrzymanych punktów: 84 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów spełniając wszystkie kryteria w zapytaniu ofertowym 13/2019.