O firmie

Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji powlekanych papierów i folii. Historia spółki sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas rozpoczęły działalność Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierniczych – Dolpakart, które dostarczały wyroby na rynek krajowy i rynki wschodnie. W 1998 roku na bazie Dolpakartu powstał ZPWP Dolpap Sp. z o.o.

Od początku istnienia spółki sukcesywnie inwestowano w park technologiczny poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń. Obecnie zakład dysponuje trzema powlekarkami i czterema bobiniarkami. Posiada Zintegrowany System Zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018. Wykwalifikowana kadra oraz zdobyte bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wyrobów sprawia, że firma spełnia oczekiwania rynku krajowego i rynków zagranicznych. Cała firma jest zorientowana procesowo, a punktem wyjścia podejmowanych decyzji jest klient, jego aktualne i przyszłe potrzeby.

Firma stale doskonali procesy wytwórcze, sprzedażowe i organizacyjne. Dzięki wprowadzanym optymalizacjom z jej efektów korzystają także klienci spółki. Na szeroką skalę prowadzone są prace badawczo – rozwojowe. Z jednej strony mają one na celu generowanie nowych produktów w odpowiedzi na potrzeby różnych sektorów rynku, w tym kreowanie nowych produktów dla nowych zastosowań, z drugiej, wsparcie techniczne klientów we wdrażaniu przez nich nowych produktów. Centrum Badawczo – Rozwojowe jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia pozwalające dokonywać pomiarów, analiz, porównań i wielu innych badań.

1950

Utworzenie Dolnośląskich Zakładów Wyrobów Papierowych Dolpakart

1977

Utworzenie wydziału papierów powlekanych i materiałów samoprzylepnych

1998

Powstanie Spółki Dolpap na bazie infrastruktury Dolnośląskich Zakładów Wyrobów Papierowych Dolpakart

1999

Rozpoczęcie działalności eksportowej

2003

Zakup maszyny do cięcia papierów i folii

2005

Uruchomienie produkcji materiałów drukowanych

2006

Rozbudowa i modernizacja hali produkcyjnej i magazynowej

2008

Rozpoczęcie produkcji papierów niskogramaturowych

2010

Rozpoczęcie współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

2011
Przyznanie dofinansowania na realizację projektu „ Wdrożenie innowacyjnego produktu i technologii w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o. w ramach działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska
2012

Zakup linii technologicznej do powlekania silikonami

2013

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu „ Wdrożenie innowacyjnej technologii ciecia materiałów silikonowanych w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o. w ramach działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska

2014

Zakup maszyny do cięcia papierów i folii

2015

Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju

2016

Rozpoczęcie produkcji folii silikonowanych PP

2017

Rozpoczęcie produkcji papierów trudnopalnych

2018

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Budowa Centrum Badań i Rozwoju” w ramach Programu Gospodarka Innowacyjna

2018

Realizacja projektu „Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy Dolpap poprzez badania rozwojowe nad produktami papierowymi i foliowymi”

2019

Instalacja i uruchomienie nowej maszyny do cięcia papierów i folii silikonowanych (wyrób gotowy max do 750 kg)

2021

Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła

2022

Wprowadzenie do oferty możliwości nawoju na szpuli – zakup maszyny do konfekcjonowania roli na szpule

2023

Zakup maszyny do cięcia wąskich pasków papierów i folii silikonowanych od szerokości 15 mm